2013-02-11 21:52 #0 av: Elin-Li

Vad betyder ett revir för hunden?

Hunden vi älskar och lever med idag fungerar inte riktigt som i det vilda. I det vilda undviker vargarna områden där andra satt sina markeringar. Hundarna vi har kan oftast inte göra det efter som att de rastas i t.ex. parker där andra hundar redan markerat sitt revir. Därför går hundarna till markeringen och kissar på samma ställe. 

När en hund kissar talar den bara om för andra hundar att den har varit där.

Detta fungerar mer som ett "visitkort" som talar om att hunden varit där. Det värkar som att revirmarkering har förlorat sin betydelse för hundarna.


Zoner

Trots detta är hundar mycket medvetna om territorier och var gränserna går. I bostadsområden tycks hundarna veta precis vart gränserna mellan olika revir går. Man kan avläsa tre olika typer av zoner genom hur hundarna beter dig. Du har det egna reviret, andra hundars revir och neutral mark där hundar träffas och umgås.


Egna reviret

Hunden är inte alls lika tuff utanför reviret som innanför.

Det är absolut ingen nyhet att hundar är säkrare tuffare hemma i sitt egna revir än när de är på främmande plaster. De får oftast stärkt självförtroende och en vilja att försvara sitt revir. En hund som står vid staketet och beter sig som en riktigt tuffing skulle bara några meter utanför inte alls vara lika tuff. Detta gäller även om man inte har ett staket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Andras revir

En hund som är väldigt tuff och självsäker i sitt egna revir kan vara försiktig, undergiven eller till och med rädd i andras revir. Det behöver inte ens vara en synlig hund för att hunden ska reagera, det räcker med lukterna. 


Neutrala zoner

Neutrala zoner är ställen där ingen hund bor. Det kan vara parker, gångvägar eller skogen. Här kan hundarna umgås utan minska bråk, även de som kan vara aggressiva på sitt egna revir. 

Bilen - ett rullande revir


Källa: Därför gör hunden så, skriven av Anders Hallgren

Bildkällor: www.flickr.com